آموزش بازی wow - مانت / mount

ساخت وبلاگ

Mountچیست؟
Mountموجود یا وسیله ای است که شما سوار آن می شوید برای این که سرعت انتقال شما افزایش بیابد
Mountدو نوع زمینی و هوایی دارد


تصویر
برای دیدن Mount هاتون C بزنید از گزینه های پایین صفحه Pets رو انتخاب کنید
1- از گزینه های بالا Mounts رو انتخاب کنید
2- اسم Mount شما
3- با کلیک روی این گزینه شما سوار آن میشوید

Ground Mount: بر روی زمین حرکت می کند و شما می توانید در مکان های بیرون استفاده کنید
تصویر


Fly Mount: این نوع آزادانه حرکت می کند که همه جا نمی توانید استفاده کنید برای استفاده شما باید درOutlandو یا درNorthrendباشید

تصویر


برای سوار شدنMountابتدا باید آنرا Train کنید که یک نوع مجوز محسوب می شود Train مونت زمینی ارزان تر می باشد بعد از Train کردن شما باید مونت مناسب را تهیه کنید
در level 20 شما می توانید Mount زمینی 60% Speed را Train کنید و مونت مناسب را بخرید
در Level 40 می توانید Mount زمینی 100% Speed را Train کنید
در Level 60 می توانید Mount هوایی 150% Speed را Train کنید
در Level 70 می توانید مجوز پرواز در Northrend را Train کنید (Cold Weather Flying)
در همین Level می توانید Mount 280-310% Speed را Train کنید

Mount را می توانید از Shop ها توسطGoldو یاHonorو یاEmblemخریداری کنید
و حالت دوم Complete کردن بعضی از ازAchievmentهاست که Reward ان ها Mount می باشد
و حالت سوم دراپ شدن Mount از boss ها می باشد
و حالت چهارم Complete کردن بعضیQuestمی باشد
و حالت آخر خرید آن از سایتCaspianمی باشد یا این که آنرا از طزیقWorkبسازید

سرورهای ورلد اف وارکرافت | World Of WarCrafT Game Server...
ما را در سایت سرورهای ورلد اف وارکرافت | World Of WarCrafT Game Server دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 0wow-server0 بازدید : 295 تاريخ : پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:16