سرورهای ورلد اف وارکرافت | World Of WarCrafT Game Server

ساخت وبلاگ

ریلم جدید سرور Warmane به نام Onyxia در تاریخ November 18, 2023 برابر با ( شنبه، 27 آبان 1402) ، در ساعت 15:00 سرور به وقت ایران ساعت 18:30 راه اندازی میشود.

سایت سرور : warmane.com

ریلم لیست : logon.warmane.com

سایت وو سرور ، تعداد بازیکنان اولیه این سرور را بیش از 15 هزار نفر پیش بینی میکند


@wowserver

wow-server.ir

سرورهای ورلد اف وارکرافت | World Of WarCrafT Game Server...
ما را در سایت سرورهای ورلد اف وارکرافت | World Of WarCrafT Game Server دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 0wow-server0 بازدید : 236 تاريخ : شنبه 27 آبان 1402 ساعت: 22:23